Obrazy przedstawiają siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Siedlcach ( Ul. Gen, Józefa Bema 4A) oraz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach (Ul. Kazimierzowska 21).

Dawniej były to budynki Szkoły Rolniczej (obecnie MODR) i domu dla nauczycieli tejże Szkoły.

2017/ ul. Gen, Józefa Bema 4A
2017/ ul. Gen, Józefa Bema 4A
2017/ ul. Kazimierzowska 21